Zapytaj o produkt Asystent doboru zrządzenia Instagram

Asystent doboru urządzenia

KLIENT

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
Email


URZĄDZENIE

Zbierany materiał / odpad
(np. kurz, błoto, pył drzewny, mąka, itd.)
Granulacja [mm]
Ilość zbieranego odpadu jednorazowo zbierana ilość [kg/dzień] [kg/h]
Rodzaj
Strefa zagrożenia wybuchem: nie występuje
ATEX 1
ATEX 2
ATEX 21
ATEX 22
Klasa filtracji pyłów L M H azbest nie dotyczyZASTOSOWANIE

Przeznaczenie do współpracy z inny narzędziem : nie tak

napisz z jakim narzędziem ma współpracować urządzenie
Informacje dodatkowe